„Windykacyjny wniosek o ogłoszenie upadłości” – czy to już przeszłość?