Nowe obowiązki właściciela i zarządcy obiektu budowlanego wynikające z wprowadzenia EKOB