Wynajmujący jako strona w sprawach o naruszenie praw IP w kontekście zmian wprowadzanych do prawa własności przemysłowej.