Wpływ projektu nowelizacji ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw z dn. 08 lipca 2021 roku pod kątem obowiązywania tych przepisów w odniesieniu do producentów opakowań