„Sprzedaż majątku z darowizny a przychody z działalności gospodarczej”