Sposób przeprowadzania kontroli przedsiębiorcy przez Inspekcję Handlową