Przedsiębiorcy nie ponoszą odpowiedzialności za przestępcze działania swoich pracowników