PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI