Pełnienie funkcji pełnomocnika spółki przez członka zarządu takiej spółki