Nowa przesłanka egzoneracyjna art. 299 Kodeksu spółek handlowych