Czynsz za dzierżawę znaku towarowego można opodatkować ryczałtem